نویسنده = نجم آبادی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مقایسه میزان مهار ژن CERB با استفاده از دو siRNA اختصاصی آن در رده سلولی HeLa

دوره 1، شماره 1، پاییز 1387

زهرا دیلمی خیابانی؛ مهدی بنان؛ علی محمد اصغریان؛ جلال قره سوران؛ غلامرضا جوادی؛ کیمیا کهریزی؛ حسین نجم آبادی