نویسنده = شهربانو عریان
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر حمایتی عصاره هیدروالکلی خارخاسک بر علیه سمیت سلولی سیس­پلاتین بر بافت بیضه در موش سوری

دوره 6، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 73-82

زهرا کشتمند؛ شهربانو عریان؛ علی قنبری؛ مظفر خزاعی


2. اثر حمایتی عصاره هیدروالکلی خارخاسک بر سمیت سلولی سیس‌پلاتین روی مورفولوژی اسپرم موش

دوره 6، شماره 1، پاییز 1392

زهرا کشتمند؛ شهربانو عریان؛ علی قنبری؛ مظفر خزاعی


3. اثر تاموکسیفن بر اووژنزدر موش های صحرایی ماده نژاد ویستار

دوره 2، شماره 3، بهار 1389

زهرا کشتمند؛ شهربانو عریان؛ کاظم پریور


5. اثر تزریق درون هیپوکامپی سیستم کانابینوئیدی بر حافظه موش های صحرایی پیش تیمار شده با مورفین

دوره 1، شماره 1، پاییز 1387

مجید نوائیان؛ بهاره پاکپور؛ محمدرضا زرین دست؛ شهربانو عریان