نویسنده = حاجی قلی کمی
تعداد مقالات: 14
2. مطالعه فون سوسمارهای شهرستان طبس در استان یزد

دوره 6، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 83-90

فهیمه مسئولی؛ حاجی قلی کمی؛ هومن شجیعی


3. مطالعه جمجمه‌ی پستانداران گوشتخوار استان گلستان

دوره 6، شماره 3، بهار 1393

نصرت الله موحدی؛ حاجی قلی کمی؛ هومن شجیعی


4. در ارتفاعات جنگلی Paradactylodon gorganensis بررسی زیستی لارو سمندر ایرانی جنوب گرگان

دوره 6، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 41-48

نرگس عسکری زیارتی؛ حاجی قلی کمی؛ هومن شجیعی


5. مطالعه‌ی فونستیک خزندگان پناهگاه حیات‌وحش میانکاله در استان مازندران

دوره 6، شماره 1، پاییز 1392

شکورا السادات نبوی؛ حاجی قلی کمی؛ ویدا حجتی


7. بررسی برخی از خصوصیات زیستی ماهیCapoeta fusca در خراسان جنوبی

دوره 4، شماره 3، بهار 1391

حامد استواری؛ هومن شجیعی؛ حاجی قلی کمی


9. شناسایی فون مارمولک های جنوب استان اردبیل

دوره 2، شماره 4، تابستان 1389

رامین محمدی آلوچه؛ حاجی قلی کمی؛ علیرضا داداشی


10. مطالعه مورفولوژیکی سوسمار Teratoscincus bedriagai Nikolsky, 1900 دراستان سمنان

دوره 2، شماره 1، پاییز 1388

ویدا حجتی؛ حاجی قلی کمی؛ افشین فقیری


11. بررسی زیستی دوزیستان رود خانه بالخلو استان اردبیل

دوره 2، شماره 1، پاییز 1388

رامین محمدی آلوچه؛ حاجی قلی کمی؛ هومن شجیعی؛ علیرضا داداشی


12. تنوع گونه های مورچه در دو منطقه ی استپی و بیابانی دامغان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1387

ویدا حجتی؛ امید پاک نیا؛ حاجی قلی کمی؛ محمدصفا گل محمدی


14. چرخه اووژنز در مار آبی Natrix natrix در استان مازندران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1387

افشین فقیری؛ عبدالحسین شیروی؛ حاجی قلی کمی