نویسنده = محمدصفا گل محمدی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی فون خزندگان و پرندگان پناهگاه حیات وحش عباس آباد نائین در استان اصفهان

دوره 3، شماره 2، بهمن 1389، صفحه 1-12

حسین اکبری؛ مهدی جلالپور؛ ویدا حجتی؛ محمدصفا گل محمدی


2. شناسایی فون پستانداران پناهگاه حیات وحش عباس آباد نائین در استان اصفهان

دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1389

حسین اکبری؛ آرش صادقی؛ محمدصادق فرهادی نیا؛ محمدصفا گل محمدی؛ ویدا حجتی


3. تنوع گونه های مورچه در دو منطقه ی استپی و بیابانی دامغان

دوره 1، شماره 2، بهمن 1387

ویدا حجتی؛ امید پاک نیا؛ حاجی قلی کمی؛ محمدصفا گل محمدی