نویسنده = هومن شجیعی
تعداد مقالات: 15
1. تأثیر سم دیازینون بر روی فاکتورهای خونی ماهی قزل­ آلای رنگین­کمان (Oncorhynchus mykiss ر

دوره 7، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 99-106

محمد نوریان؛ هومن شجیعی؛ مجید محمدنژاد شموشکی


2. شناسایی کرم­های انگلی کپورماهیان منابع ­آبی مهم استان سمنان

دوره 7، شماره 1، آبان 1393

مهدی ابراهیمیان؛ هومن شجیعی؛ شهرام شرفی


3. مطالعه فون سوسمارهای شهرستان طبس در استان یزد

دوره 6، شماره 4، مرداد 1393، صفحه 83-90

فهیمه مسئولی؛ حاجی قلی کمی؛ هومن شجیعی


4. مطالعه جمجمه‌ی پستانداران گوشتخوار استان گلستان

دوره 6، شماره 3، اردیبهشت 1393

نصرت الله موحدی؛ حاجی قلی کمی؛ هومن شجیعی


5. در ارتفاعات جنگلی Paradactylodon gorganensis بررسی زیستی لارو سمندر ایرانی جنوب گرگان

دوره 6، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 41-48

نرگس عسکری زیارتی؛ حاجی قلی کمی؛ هومن شجیعی


7. مطالعه فون مارهای شهرستان طبس در استان یزد

دوره 5، شماره 4، مرداد 1392

نسرین حسن زاده؛ هومن شجیعی؛ عبدالحسین شیروی


8. شناسایی فون و بررسی پراکنش ماهیان قنات های شهرستان شاهرود

دوره 5، شماره 2، بهمن 1391

حسن صادقی؛ هومن شجیعی؛ شهرام شرفی


10. بررسی برخی از خصوصیات زیستی ماهیCapoeta fusca در خراسان جنوبی

دوره 4، شماره 3، اردیبهشت 1391

حامد استواری؛ هومن شجیعی؛ حاجی قلی کمی


11. بررسی ساختارجمعیتی ماکروبنتوزهای شش چشمه در شمال شهرستان دامغان

دوره 4، شماره 1، آبان 1390

آزاده طوسی؛ هومن شجیعی؛ افشین قلیچی


13. بررسی زیستی دوزیستان رود خانه بالخلو استان اردبیل

دوره 2، شماره 1، آبان 1388

رامین محمدی آلوچه؛ حاجی قلی کمی؛ هومن شجیعی؛ علیرضا داداشی