نویسنده = شهرام شرفی
تعداد مقالات: 4
2. شناسایی کرم­های انگلی کپورماهیان منابع ­آبی مهم استان سمنان

دوره 7، شماره 1، پاییز 1393

مهدی ابراهیمیان؛ هومن شجیعی؛ شهرام شرفی


3. شناسایی فون و بررسی پراکنش ماهیان قنات های شهرستان شاهرود

دوره 5، شماره 2، زمستان 1391

حسن صادقی؛ هومن شجیعی؛ شهرام شرفی


4. بررسی مراحل رشد آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از مخمر آبجو، عصاره کاهو و ویتامین c

دوره 2، شماره 4، تابستان 1389

یاسمن خامه چین؛ امید ملکی بالاجو؛ سید رسول صادقی؛ شهرام شرفی؛ قنبر لایی؛ رضا نظام زاده