نویسنده = محمود کرمی
تعداد مقالات: 4
1. غنای گونه ­ای و وضعیت زیستی پرندگان شهرستان سرخس در شمال شرق ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز 1393

علی خانی؛ محمد کابلی؛ مسعود یوسفی؛ صیاد شیخی ییلانلو؛ الهام نورانی؛ محمود کرمی


2. مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه لاسرتای کوهستانی (Eremias montanus) در نیمرخ غربی زاگرس

دوره 4، شماره 3، بهار 1391

علیرضا محمدی؛ نصرالله رستگارپویانی؛ محمود کرمی؛ عمار رهبر


3. اولین گزارش از لاسرتای کوهستانیEremias montanus (خزندگان: سوسماران: لاسرتیده) در استان همدان

دوره 3، شماره 3، بهار 1390

عمار رهبر؛ محمود کرمی؛ نصرالله رستگارپویانی؛ علیرضا محمدی


4. بررسی فراوانی و تراکم جمعیت لاسرتای کوهستانی (Eremias montanus) در ارتفاعات میدان میشان استان همدان

دوره 3، شماره 2، زمستان 1389

عماد رهبر؛ نصرالله رستگارپویانی؛ محمود کرمی؛ علیرضا محمدی