نویسنده = سیدابراهیم حسینی
تعداد مقالات: 15
2. بررسی اثر ماده مخدر متامفتامین بر رشد سلولی سلول های بنیادی مشتق شده از بافت آندومتر رحم موش های صحرایی

دوره 12، شماره 4، تابستان 1399، صفحه 71-80

زهرا گودرزی؛ سید ابراهیم حسینی؛ داوود مهربانی؛ سارا هاشمی


6. مقایسه تحریک و مهار گیرندهGABAB  ناحیه قاعده­ای- جانبی آمیگدال بر حافظه

دوره 9، شماره 1، پاییز 1395، صفحه 9-18

میترا خاکپور؛ محمدرضا زرین دست؛ اکبر وحدتی؛ محمد ناصحی؛ سید ابراهیم حسینی


7. اثر آب انار بر روی هموگرام در موش­های صحرایی نر بالغ

دوره 6، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 25-30

سید ابراهیم حسینی؛ داود مهربانی؛ حمیدرضا قائدی


8. اثر آب انار بر برخی فاکتورهای هموگرام و وزن موش‌های صحرایی نر بالغ دیابتی شده

دوره 6، شماره 1، پاییز 1392

سیدابراهیم حسینی؛ داود مهربانی؛ حمیدرضا قایدی


9. بررسی اثر موسیقی آرام بی شتاب Adagio و تند دوان Allegro بر التهاب ناشی از تجویز کاراژینان در موش های صحرایی نر بالغ

دوره 5، شماره 3، بهار 1392

سیدابراهیم حسینی؛ فاطمه دلاور اردکانی؛ مجید رضا فرخی؛ مختار مختاری


12. بررسی اثر عصاره هسته انگور بر لیپید پراکسیداسیون ناشی از ایسکمی/ هیپوپرفیوژن در بافت استریاتوم موش صحرایی نر

دوره 3، شماره 4، تابستان 1390

مریم رفیعی راد؛ علیرضا سرکاکی؛ سید ابراهیم حسینی؛ یعقوب فربود؛ سیدمحمدتقی منصوری؛ فرشته معتمدی