نویسنده = عبدالحسین شیروی
بررسی اثرات سایتوتوکسیک ناندرولون بر رده سلولی سرطان کولون (HCT) و ارزیابی فعالیت کاسپازهای 3، 8 و 99

دوره 13، شماره 3، فروردین 1400، صفحه 15-25

زهرا اعلایی؛ عبدالحسین شیروی؛ رحیم احمدی؛ ویدا حجتی


بررسی اثر دوزهای مختلف نانوذرات نقره بر روی ریه ی موش صحرایی نر نژاد ویستار

دوره 9، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 57-62

نرگس رمضانی؛ عبدالحسین شیروی؛ ویدا حجتی


بررسی میزان رسوب دوزهای مختلف نانوذرات اکسید روی بر روی طحال موش­های سوری ماده

دوره 9، شماره 1، آبان 1395، صفحه 45-50

رامونا کسری کرمانشاهی؛ عبدالحسین شیروی؛ ویدا حجتی


بررسی میزان جذب نانو اکسید روی در ریه­ی موش سوری ماده نژاد NMRI

دوره 8، شماره 4، مرداد 1395، صفحه 65-70

پروانه خلیلیان؛ عبدالحسین شیروی؛ حسین عباسپور


ارزیابی پارامترهای باروری اسپرم افعی زنجانی (Vipera albicornuta) در بستان آباد و طارم

دوره 8، شماره 3، اردیبهشت 1395، صفحه 53-66

پروانه صفدریان؛ فاطمه توده دهقان توده دهقان؛ عبدالحسین شیروی


بررسی اثر رسوراترولبر آسیب بیضه ­ای در رت­ های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسینر

دوره 7، شماره 3، اردیبهشت 1394

آزاده شریف خطیبی؛ عبدالحسین شیروی؛ حمید کلالیان مقدم


بررسی اثر سمیت سلولی عصاره گیاهAmmi visnaga بر رده­ های سلول­های سرطانیHela وMCF7

دوره 7، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 25-33

هدیه پاک فطرت؛ فرخنده نعمتی؛ عبدالحسین شیروی


بررسی اثر عصاره‌ی اتانولی پوست میوه بلوط ایرانی بر ترمیم زخم معده در موش صحرایی

دوره 6، شماره 3، اردیبهشت 1393

فهیمه مطیع؛ میترا حیدری نصرآبادی؛ عبدالحسین شیروی؛ فریما زاهدی


بررسی اثر سمیت سلولی عصاره گیاه Myrtus communis بر روی رده سلول‌های سرطانی Hela و MCF7

دوره 6، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 21-28

سحر حبیب زاده خامنه؛ فرخنده نعمتی؛ عبدالحسین شیروی


بررسی اثرات بافتی داروی سیتالوپرام بر روی کلیه جنین موش صحرایی

دوره 6، شماره 1، آبان 1392

زینب محمدی؛ مهناز آذرنیا؛ عبدالحسین شیروی


مطالعه فون مارهای شهرستان طبس در استان یزد

دوره 5، شماره 4، مرداد 1392

نسرین حسن زاده؛ هومن شجیعی؛ عبدالحسین شیروی


بررسی دوشکلی جنسی در جکوی انگشت خمیده ی خزری، Cyrtopodion caspium (سوسمارها: جکونیده)

دوره 5، شماره 1، آبان 1391، صفحه 21-30

ویدا حجتی؛ کاظم پریور؛ اسکندر رستگارپویانی؛ عبدالحسین شیروی


بررسی اثر تجویز خوراکی مواد آرایشی بر میزان رسوب سرب در بافت کلیه

دوره 4، شماره 4، مرداد 1391

حمید هاشمی مقدم؛ عبدالحسین شیروی؛ سپیده شاداب؛ محبوبه ترابی


بررسی آناتومیکی و بافت شناسی تخمدان در مارمولک Cyrtopodion caspium

دوره 4، شماره 3، اردیبهشت 1391

ویدا حجتی؛ کاظم پریور؛ اسکندر رستگارپویانی؛ عبدالحسین شیروی


بررسی اثر عصاره آبی گیاه رازیانه و پنج انگشت بر محور HPG و اسپرماتوژنز در موش سوری نر نژاد NMRI

دوره 4، شماره 1، آبان 1390

معصومه پیرسلوارانی؛ عبدالحسین شیروی؛ میترا حیدری نصرآبادی


بررسی تأثیر عصاره برگ گیاه حنا (Lawsonia inermis) بر ترمیم زخم پوستی رت نژاد ویستار

دوره 3، شماره 4، مرداد 1390

عبدالحسین شیروی؛ مهدی آل بویه؛ ویدا حجتی؛ حسن اکبری


بررسی تداخل اثر عصاره الکلی گیاه شاهتره و داروی کلرامبوسیل براسپرماتوژنز موش صحرایی نر نژاد ویستار

دوره 3، شماره 3، اردیبهشت 1390

زهرا حبیبی؛ میترا حیدری نصر آبادی؛ عبدالحسین شیروی؛ مونا سوری


اثرات سمی استنشاق مخلوط مواد سفیدکننده و شوینده صنعتی بر لوکوسیت های موش آزمایشگاهی

دوره 3، شماره 2، بهمن 1389

غلامحسن واعظی؛ فاطمه طوسی؛ عبدالحسین شیروی؛ مهسا پورکاظم؛ فرشته علی آبادی


تعیین آستانه تشنج ناشی از تزریق درون صفاقی هارمالین در موشهای سوری نر نژاد NMRI

دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1389

غلامحسن واعظی؛ مهسا ترابی؛ عبدالحسین شیروی


تأثیر عصاره الکلی گیاه سداب Ruta graveolens بر اندام های تولیدمثلی موش نر نژاد NMRI

دوره 2، شماره 2، بهمن 1388

عبدالحسین شیروی؛ شهلا روزبهانی؛ سمانه حبیبی