نویسنده = خاطره صفوی نائینی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر امواج الکترومغناطیسی موبایل بر هورمون پرولاکتین در موش صحرایی

دوره 11، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 49-56

خاطره صفوی نائینی؛ زهرا ابراهیمی