نویسنده = محسن تجری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تنوع، فراوانی و بیوماس کفزیان تالاب گمیشان در استان گلستان

دوره 6، شماره 2، زمستان 1392

محسن تجری؛ مهلا رضیعی؛ سمیه افسا؛ عظیم عظیمی؛ خدیجه شامخی رنجبر؛ احمد حامی طبری


2. اثر اسانس گل میخک بر بیهوشی ماهی گوپی ماده (Poecilia reticulata)

دوره 4، شماره 4، تابستان 1391

محسن تجری؛ عظیم عظیمی؛ حامد کلنگی میاندره؛ رضا ایزی؛ عزت اله شریف زاده