نویسنده = روح الله عباسپور
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تأثیرpH سطوح مختلف بر درصد و قابلیت تخم­ گشایی سیست آرتمیاارومیانا

دوره 7، شماره 3، بهار 1394

جواد مسگران کریمی؛ پرویز زارع؛ روح الله عباسپور


3. اثر پساب آبزی پروری برتنوع زیستی درشت بی مهرگان کفزی رودخانه دوهزار تنکابن

دوره 5، شماره 1، پاییز 1391

جواد مسگران کریمی؛ قباد آذری تاکامی؛ حسین خارا؛ روح الله عباسپور


4. بررسی تأثیرات آلودگی روی جمعیت درشت بی مهرگان کفزی رودخانه چشمه کیله تنکابن با تکیه بر شاخص های زیستی

دوره 4، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 55-68

روح الله عباسپور؛ مسعود هدایتی فرد؛ جواد مسگران کریمی؛ آزاده طوسی