نویسنده = حسین خارا
تعداد مقالات: 3
2. ساختار سنی و الگوی رشد ماهی سوف حاجی طرخان (Perca fluviatilis) در تالاب امیرکلایه لاهیجان

دوره 5، شماره 4، تابستان 1392

محمد وفاجوی دیانتی؛ حسین خارا؛ علی بانی؛ رضوان اله کاظمی؛ مریم صائمی


3. اثر پساب آبزی پروری برتنوع زیستی درشت بی مهرگان کفزی رودخانه دوهزار تنکابن

دوره 5، شماره 1، پاییز 1391

جواد مسگران کریمی؛ قباد آذری تاکامی؛ حسین خارا؛ روح الله عباسپور