نویسنده = مهدی قنبری فردی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فاکتورهای مؤثر بر الگوهای پراکنش قورباغه جنس Rana در ایران با استفاده از نرم افزار SAM (Spatial Analysis in Macroecology)

دوره 5، شماره 1، پاییز 1391

فرحناز مولوی؛ مهدی قنبری فردی؛ طوبی محمدیان کلات؛ حمید حدادیان؛ حسین بارانی بیرانوند؛ منصور علی آبادیان