نویسنده = فرخنده نعمتی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی اثر سمیت سلولی عصاره جلبک Enteromorpha clatherataبر روی رده­ های سلول­ های سرطانی Hela  و MCF-7

دوره 7، شماره 4، مرداد 1394

ریحانه مهری دیوکلایی؛ فرخنده نعمتی؛ پروین خدارحمی؛ عباسعلی دهپور


2. بررسی اثر سمیت سلولی عصاره گیاهAmmi visnaga بر رده­ های سلول­های سرطانیHela وMCF7

دوره 7، شماره 2، بهمن 1393، صفحه 25-33

هدیه پاک فطرت؛ فرخنده نعمتی؛ عبدالحسین شیروی


3. بررسی اثر سمیت سلولی عصاره گیاه Myrtus communis بر روی رده سلول‌های سرطانی Hela و MCF7

دوره 6، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 21-28

سحر حبیب زاده خامنه؛ فرخنده نعمتی؛ عبدالحسین شیروی


4. بررسی اثر سمیت سلولی عصاره گیاه کما (Ferula gummosa) بر روی رده سلول سرطانی MCF7

دوره 5، شماره 4، مرداد 1392

بهمن اسلامی جدیدی؛ عباسعلی دهپوری؛ فرخنده نعمتی؛ بشری رضایی


5. اثر سمیت سلولی عصاره گل سفید (Ammi majus) بر روی رده سلول های سرطانیHela و MCF7

دوره 5، شماره 3، اردیبهشت 1392

فرخنده نعمتی؛ بهمن اسلامی جدیدی؛ مهدیه طالبی دارابی