نویسنده = زینب محمدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات بافتی داروی سیتالوپرام بر روی کلیه جنین موش صحرایی

دوره 6، شماره 1، پاییز 1392

زینب محمدی؛ مهناز آذرنیا؛ عبدالحسین شیروی