نویسنده = مسعود یوسفی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی فون پرندگان پارک ملی ساریگل در شمال شرق ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز 1393

علیرضا محمدی؛ انوشه کفاش؛ مسعود یوسفی؛ محمد تقدیسی


2. غنای گونه ­ای و وضعیت زیستی پرندگان شهرستان سرخس در شمال شرق ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز 1393

علی خانی؛ محمد کابلی؛ مسعود یوسفی؛ صیاد شیخی ییلانلو؛ الهام نورانی؛ محمود کرمی