نویسنده = حمید کلالیان مقدم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر رسوراترولبر آسیب بیضه ­ای در رت­ های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسینر

دوره 7، شماره 3، بهار 1394

آزاده شریف خطیبی؛ عبدالحسین شیروی؛ حمید کلالیان مقدم