نویسنده = عباسعلی دهپور جویباری
تعداد مقالات: 5
1. بررسی پلی مورفیسم ژن VEGF405CG در جمعیت مبتلایان دیابت نوع دوم در استان مازندران

دوره 10، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 77-86

زینب نوروزی؛ عباسعلی دهپور جویباری


2. هیستوپاتولوژی و اثرات ضدسرطانی نانوذره­ی نقره در بستر ژلاتین بر سرطان تخمدان موش صحرایی ماده نژاد ویستار

دوره 8، شماره 3، بهار 1395، صفحه 19-27

عباسعلی دهپور جویباری؛ مستانه میرمیرانی؛ سیده مرضیه محمدی؛ مرجان فرهمند


4. بررسی اثرات سمیت سلولی کمپوزیت نانوذرات نقره در بستر ژلاتین بر روی رده سلول سرطانی رحمHela

دوره 7، شماره 3، بهار 1394

سیده مبینا موسوی سروینه باغی؛ عباسعلی دهپور جویباری؛ صدف فرخنده


5. بررسی اثر سمیت سلولی عصاره گیاه کما (Ferula gummosa) بر روی رده سلول سرطانی MCF7

دوره 5، شماره 4، تابستان 1392

بهمن اسلامی جدیدی؛ عباسعلی دهپوری؛ فرخنده نعمتی؛ بشری رضایی