نویسنده = وحید حمایت خواه جهرمی
تعداد مقالات: 10
3. اثر حفاظتی میوه چیکوManilkara zapotilla) بر روی آسیب بافت بیضه در موش تیمار شده با کادمیوم

دوره 8، شماره 3، اردیبهشت 1395، صفحه 45-52

زهرا صالحی جهرمی؛ وحید حمایت خواه جهرمی؛ الهه سامانی جهرمی


4. اثر عصاره گیاه آلوئه ورا بر بافت تخمدان در رت­های تیمار شده با پاراکوات

دوره 8، شماره 2، بهمن 1394

سارا محمدی؛ وحید حمایت خواه جهرمی؛ الهه سامانی جهرمی


7. اثر آفت کش کلرپیریفوس بر تغییرات بافتی کلیه در موش صحرایی ماده بالغ

دوره 5، شماره 4، مرداد 1392

آسیه اوراقی؛ وحید حمایت خواه جهرمی؛ محمد زارعیان


8. بررسی اثر کافور بر سلول های لایدیگ و غلظت هورمون های LH و تستوسترون در موش آزمایشگاهی نر بالغ نژاد Balb/C

دوره 4، شماره 3، اردیبهشت 1391

مریم عابدینی؛ وحید حمایت خواه جهرمی؛ محسن فروزانفر؛ حسین کارگر جهرمی


10. اثر عصاره هیدروالکلی زنجبیل (Zingiber officinal) بر اسپرماتوژنز و محور هورمونیهیپوفیز ـ گنادی در موش های سوری بالغ

دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1389

فاطمه رحمانیان؛ وحید حمایت خواه جهرمی؛ امیراشکان مهجور؛ حسین کارگر