نویسنده = فاطمه توده دهقان توده دهقان
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی پارامترهای باروری اسپرم افعی زنجانی (Vipera albicornuta) در بستان آباد و طارم

دوره 8، شماره 3، بهار 1395، صفحه 53-66

پروانه صفدریان؛ فاطمه توده دهقان توده دهقان؛ عبدالحسین شیروی