نویسنده = مروتی، حسن
تعداد مقالات: 3
1. اثر انروفلوکساسین بر تغییرات ظاهری، میکروسکوپی و هیستوشیمیایی غضروف مفصلی بره

دوره 8، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 49-63

کاوه خزائیل؛ یزدان مظاهری؛ محمود هاشمی تبار؛ حسین نجف زاده؛ حسن مروتی؛ علیرضا قدردان


2. هیستومورفولوژی و هیستوشیمی قسمت رأسی کلیه در میش ماهی خلیج فارسArgyrosomus hololepidotus

دوره 8، شماره 3، بهار 1395، صفحه 75-82

حسن مروتی؛ محمدتقی شیبانی؛ مسعود ادیب مرادی؛ سلمان سلطانی


3. مطالعه هیستولوژیک و هیستومورفومتریک روده در ماهی شیربت (Barbus grypus

دوره 8، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 53-61

حسن مروتی؛ مهدی هادی جعفری؛ محمود خاکساری مهابادی؛ مهرزاد مصباح