نویسنده = طاهره باقرپور
تعداد مقالات: 10
6. مقایسه اثر تمرینات پلایومتریک و بی تمرینی آن بر عملکرد عضلات والیبالیست های نخبه ی مرد

دوره 12، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 61-69

محسن مفتاح؛ طاهره باقرپور؛ نعمت الله نعمتی


8. تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی و سبوس گندم بر میزان قند خون زنان دیابتی شهرستان دامغان

دوره 10، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 13-21

زهرا اکبریان؛ طاهره باقرپور؛ نعمت اله نعمتی


9. بررسی ترکیب بدن شناگران پسر بر اثر مصرف مکمل ورزشی

دوره 9، شماره 2، بهمن 1395، صفحه 21-26

مجتبی درویش خادم؛ طاهره باقرپور؛ نعمت الله نعمتی


10. بررسی اثر مصرف چای سبز و ایروبیک بر فشار خون و ضربان قلب دختران دارای اضافه وزن

دوره 8، شماره 4، مرداد 1395، صفحه 89-94

فاطمه محمدی سیجاوندی؛ طاهره باقرپور؛ نعمت الله نعمتی