نویسنده = طاهره باقرپور
تعداد مقالات: 8
4. مقایسه اثر تمرینات پلایومتریک و بی تمرینی آن بر عملکرد عضلات والیبالیست های نخبه ی مرد

دوره 12، شماره 3، بهار 1399، صفحه 61-69

محسن مفتاح؛ طاهره باقرپور؛ نعمت الله نعمتی


6. تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی و سبوس گندم بر میزان قند خون زنان دیابتی شهرستان دامغان

دوره 10، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 13-21

زهرا اکبریان؛ طاهره باقرپور؛ نعمت اله نعمتی


7. بررسی ترکیب بدن شناگران پسر بر اثر مصرف مکمل ورزشی

دوره 9، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 21-26

مجتبی درویش خادم؛ طاهره باقرپور؛ نعمت الله نعمتی


8. بررسی اثر مصرف چای سبز و ایروبیک بر فشار خون و ضربان قلب دختران دارای اضافه وزن

دوره 8، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 89-94

فاطمه محمدی سیجاوندی؛ طاهره باقرپور؛ نعمت الله نعمتی