نویسنده = بابک مقدسی
تعداد مقالات: 5
1. غلظت کشنده (LC50 96h) سم کنفیدور برای بچه ماهیان کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella)

دوره 9، شماره 3، بهار 1396، صفحه 27-34

محمدامین حسین پور؛ بابک مقدسی