نویسنده = مهدی سالمی
تعداد مقالات: 2
2. تجمع زیستی فلزات سنگین (کادمیوم، کروم، نیکل، روی و سرب) در عضله ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio)

دوره 9، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 35-45

مهدی سالمی؛ اعظم السادات حسینی الهاشمی