نویسنده = غلامحسن واعظی
بررسی اثرات مت آمفتامین بر روی ترکیبات کیسه آمنیوتیک در موش های باردار و تخمدان فرزندان آنها

دوره 14، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 195-206

10.22034/ascij.2022.1934666.1266

میلاد رضازاده؛ رامین حاجی خانی؛ غلامحسن واعظی؛ مریم بنانج


اثر استرس انزوای اجتماعی بر رفتار خمیازه در موش صحرایی نر بالغ تیمار شده با مورفین و نالوکسان

دوره 13، شماره 1، آبان 1399، صفحه 23-28

فاطمه رفیق دوست؛ غلامحسن واعظی؛ شهرام شرفی؛ هومن شجیعی


تاثیر 1-(3-کلروفنیل) پیپیرازین آگونیست سروتونین و آپومرفین (اگونیست دوپامین) بر رفتار ترس رت‌های مدل انزوای اجتماعی

دوره 12، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 47-55

مریم طالبیان؛ غلامحسن واعظی؛ هومن شجیعی؛ شهرام شرفی؛ ویدا حجتی


تاثیر عصاره الکلی گل آذین درمنه بر روی ترمیم زخم های دیابتی رت های نر نژاد ویستار

دوره 10، شماره 3، اردیبهشت 1397، صفحه 87-93

فرشته هراسانی؛ غلامحسن واعظی؛ ویدا حجتی


بررسی اثر روغن دانه کرچک در درمان زخم معده ی ناشی از اسید استیک در موش صحرایی نر

دوره 9، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 1-14

مهریه آذرشب؛ غلامحسن واعظی؛ مهدی رهنما