نویسنده = پروین تراب زاده
اثر محافظتی رویال ژل بر ناباروری حاصل از متوتروکسات در موش‌های ماده

دوره 12، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-12

آتیکه امین دوست؛ مونا فرهادی؛ پروین تراب زاده


اثرات تراتوژنیک سم کلرپیریفوس بر روی جنین های موش Balb/C در روزهای سوم تا ششم بارداری

دوره 9، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 35-44

سبا راستگار قره شیران؛ پروین تراب زاده؛ صفورا صفاری