نویسنده = محمد حسین نصر اصفهانی
تأثیر مصرف کورکومین بر سطح تستوسترون و آنزیم‌های کبدی در رت‌های القاشده با واریکوسل

دوره 14، شماره 2، دی 1400، صفحه 81-94

10.22034/ascij.2021.687831

محمد رضا صدرایی؛ مرضیه تولایی؛ محمد حسین نصر اصفهانی؛ محسن فروزانفر


تاثیر مکمل چندگانه رژیم غذایی بر کیفیت پارامترهای اسپرمی

دوره 11، شماره 1، آذر 1397، صفحه 1-8

فرزانه بصیری؛ محمد حسین نصر اصفهانی؛ محسن فروزانفر؛ مرضیه تولائی


تاثیر فصل و سن بر روی پارامترهای اسپرمی در افراد نابارور

دوره 10، شماره 3، اردیبهشت 1397، صفحه 11-18

شیما بخشش؛ مرضیه تولائی؛ محمد حسین نصر اصفهانی


تاثیر زادیتن و N-استیل سیستئین بر روی پارامترهای اسپرمی و محتوای پروتامین در مردان نابارور پس از واریکوسلکتومی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 1-14

رقیه آقایی بروجنی؛ لیلا آزادی آزادی؛ مهرنوش بهادرانی؛ مرضیه تولائی تولائی؛ محمد حسین نصر اصفهانی