نویسنده = نعمتی، نعمت الله
تعداد مقالات: 4
3. مقایسه اثر تمرینات پلایومتریک و بی تمرینی آن بر عملکرد عضلات والیبالیست های نخبه ی مرد

دوره 12، شماره 3، بهار 1399، صفحه 61-69

محسن مفتاح؛ طاهره باقرپور؛ نعمت الله نعمتی