نویسنده = نعمت اله نعمتی
تعداد مقالات: 7
2. تعیین تاثیر ورزش های مدیریت شده در بارداری درزنان باردار نخست زا بر معیارهای رشد نوزادان: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی

دوره 13، شماره 4، تابستان 1400، صفحه 79-88

طیبه زارع زاده؛ نعمت الله نعمتی؛ حسام رمضان زاده؛ طاهره باقرپور


6. مقایسه اثر تمرینات پلایومتریک و بی تمرینی آن بر عملکرد عضلات والیبالیست های نخبه ی مرد

دوره 12، شماره 3، بهار 1399، صفحه 61-69

محسن مفتاح؛ طاهره باقرپور؛ نعمت الله نعمتی