نویسنده = مجید غلامی آهنگران
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تغییرات شاخص های استرس اکسیداتیو و لیپیدی سرم به دنبال بیهوشی با پروپوفول در جوجه های گوشتی

دوره 13، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 115-123

مریم کریمی دهکردی؛ مجید غلامی آهنگران؛ پردیس بنی مهدی


2. تاثیر غلظت های مختلف عصاره هیدروالکلی زنجبیل بر پارامترهای بیولوژیک اسپرم در خروس گلپایگانی

دوره 12، شماره 4، تابستان 1399، صفحه 19-29

علیرضا پایمرد؛ بنفشه حیدری؛ مجید غلامی آهنگران


3. مقایسه کارایی سولفادیازین و تولترازوریل در قناری های مبتلا به عفونت گوارشی ایزوسپورا

دوره 12، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 29-35

حمیدرضا صالحی فروز؛ مجید غلامی آهنگران؛ الهام مقتدایی خوراسگانی


4. مقایسه کارایی سالینومایسین و لازالوسید در کاهش دفع اووسیت کوکسیدیا در جوجه های گوشتی

دوره 11، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 57-63

مجید غلامی آهنگران؛ مهرداد استادپور