نویسنده = مجید غلامی آهنگران
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر غلظت های مختلف عصاره هیدروالکلی زنجبیل بر پارامترهای بیولوژیک اسپرم در خروس گلپایگانی

دوره 12، شماره 4، تابستان 1399، صفحه 19-29

علیرضا پایمرد؛ بنفشه حیدری؛ مجید غلامی آهنگران


2. مقایسه کارایی سولفادیازین و تولترازوریل در قناری های مبتلا به عفونت گوارشی ایزوسپورا

دوره 12، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 29-35

حمیدرضا صالحی فروز؛ مجید غلامی آهنگران؛ الهام مقتدایی خوراسگانی


3. مقایسه کارایی سالینومایسین و لازالوسید در کاهش دفع اووسیت کوکسیدیا در جوجه های گوشتی

دوره 11، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 57-63

مجید غلامی آهنگران؛ مهرداد استادپور