کلیدواژه‌ها = مورفولوژی
تعداد مقالات: 6
1. مطالعه مورفولوژیکی و تاکسونومیکی میگوی رودخانه ای شرق (Macrobrachium nipponense) در رودخانه سیاه درویشان استان گیلان

دوره 5، شماره 3، بهار 1392، صفحه 11-19

مرجان تحقیقی؛ شاهرخ پاشایی راد؛ نسیم هزاوه؛ حمید علاف نویریان؛ هدیه تحقیقی


3. اولین گزارش از لاسرتای کوهستانیEremias montanus (خزندگان: سوسماران: لاسرتیده) در استان همدان

دوره 3، شماره 3، بهار 1390

عمار رهبر؛ محمود کرمی؛ نصرالله رستگارپویانی؛ علیرضا محمدی


5. مطالعه مورفولوژیکی سوسمار Teratoscincus bedriagai Nikolsky, 1900 دراستان سمنان

دوره 2، شماره 1، پاییز 1388

ویدا حجتی؛ حاجی قلی کمی؛ افشین فقیری