کلیدواژه‌ها = فون
تعداد مقالات: 6
1. مطالعه فون سوسمارهای شهرستان طبس در استان یزد

دوره 6، شماره 4، تابستان 1393، صفحه 83-90

فهیمه مسئولی؛ حاجی قلی کمی؛ هومن شجیعی


2. مطالعه‌ی فونستیک خزندگان پناهگاه حیات‌وحش میانکاله در استان مازندران

دوره 6، شماره 1، پاییز 1392

شکورا السادات نبوی؛ حاجی قلی کمی؛ ویدا حجتی


3. مطالعه فون مارهای شهرستان طبس در استان یزد

دوره 5، شماره 4، تابستان 1392

نسرین حسن زاده؛ هومن شجیعی؛ عبدالحسین شیروی


4. بررسی فون ماهیان ساکن در رودخانه ی بیدواز اسفراین

دوره 4، شماره 1، پاییز 1390

زهرا سلطانی؛ احمد قارزی؛ اتابک روحی


5. شناسایی فون مارمولک های جنوب استان اردبیل

دوره 2، شماره 4، تابستان 1389

رامین محمدی آلوچه؛ حاجی قلی کمی؛ علیرضا داداشی


6. معرفی بندپایان آبزی رودخانه چشمه علی دامغان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1387

صفر پورعلی دارستانی