کلیدواژه‌ها = خوزستان
تعداد مقالات: 3
1. تغییرات آنزیم های استرس اکسیداتیو و بافت کبد موش های نر صحرائی تحت تاثیر ریزگردهای شهرهای مختلف استان خوزستان

دوره 13، شماره 3، فروردین 1400، صفحه 83-94

نجمه سلیمانی؛ محمدرضا دایر؛ طیبه محمدی؛ حسن فریدنوری


3. وضعیت زادآوری یاکریم (Streptopelia decaocto) در منطقه کشت و صنعت هفت تپه و میان آب در استان خوزستان

دوره 3، شماره 2، بهمن 1389

رضا کریم پور؛ بهروز بهروزی راد؛ سید مهدی امینی نسب؛ سید مسعود حسینی موسوی