کلیدواژه‌ها = ماکروبنتوز
تعداد مقالات: 3
1. اثر پساب آبزی پروری برتنوع زیستی درشت بی مهرگان کفزی رودخانه دوهزار تنکابن

دوره 5، شماره 1، پاییز 1391

جواد مسگران کریمی؛ قباد آذری تاکامی؛ حسین خارا؛ روح الله عباسپور


2. بررسی تأثیرات آلودگی روی جمعیت درشت بی مهرگان کفزی رودخانه چشمه کیله تنکابن با تکیه بر شاخص های زیستی

دوره 4، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 55-68

روح الله عباسپور؛ مسعود هدایتی فرد؛ جواد مسگران کریمی؛ آزاده طوسی


3. بررسی ساختارجمعیتی ماکروبنتوزهای شش چشمه در شمال شهرستان دامغان

دوره 4، شماره 1، پاییز 1390

آزاده طوسی؛ هومن شجیعی؛ افشین قلیچی