کلیدواژه‌ها = فلزات سنگین
تعداد مقالات: 4
2. تجمع زیستی فلزات سنگین (کادمیوم، کروم، نیکل، روی و سرب) در عضله ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio)

دوره 9، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 35-45

مهدی سالمی؛ اعظم السادات حسینی الهاشمی


3. بررسی تغییرات فصلی آنزیم‌ گلوتاتیون اس ترانسفراز و فلزات سنگین سرب، کادمیوم و نیکل در صدف دوکفه‌ای مرواریدسازPinctada radiata

دوره 9، شماره 3، بهار 1396، صفحه 77-93

الهه علی عسگری؛ علی ماشینچیان مرادی؛ فریبرز احتشامی؛ شهلا جمیلی؛ محمد ربانی