کلیدواژه‌ها = بازماندگی
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر استرادیول بر شاخص‌های تولیدمثلی ماهی گورامی طلایی (Trichopodus trichopterus)

دوره 14، شماره 1، پاییز 1400، صفحه 209-219

سیما اسماعیل زاده؛ هومن شجیعی؛ ویدا حجتی؛ بابک مقدسی


3. تأثیر سطوح مختلف شوری بر ویژگی های زیستی A. franciscana و parthenogenetic Artemia در شرایط آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 2، زمستان 1390

شیوا قنبری؛ سولماز حکیم زاده؛ رضا حیدری؛ رامین مناف فر