کلیدواژه‌ها = دریای خزر
پراکنش زئوپلانکتون­ها در حوضه جنوبی دریای خزر (سال 1389)

دوره 7، شماره 1، آبان 1393

مژگان روشن طبری؛ رحیمه رحمتی؛ نوربخش خداپرست؛ فرشته اسلامی؛ متین شکور؛ محمدتقی رستمیان


بررسی اثر غلظت های گوناگون کلرید جیوه بر بافت عضلانی ماهی کُلمه دریای خزر Rutilus rutilus در شرایط آزمایشگاهی

دوره 1، شماره 4، مرداد 1388، صفحه 41-50

سعید محمدزاده باران؛ غلامحسین وثوقی؛ علی ماشینچیان مرادی؛ فاطمه عباسی؛ پرگل قوام مصطفوی