کلیدواژه‌ها = دیازینون
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تاثیر دیازینون بر تغییرات هیستومورفومتریک هیپوکامپ جنین موش کوچک آزمایشگاهی نژاد Balb/c

دوره 12، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 69-82

مهسا ممیز حقیقی؛ شیوا نصیرایی مقدم؛ مهرانگیز صدوقی


2. اثرات دیازینون بر روی رشد و نمو کمی جنین­ موش­های Balb/C در روزهای سوم تا ششم بارداری

دوره 9، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 27-36

سبا راستگار قره شیران؛ پروین تراب زاده؛ صفورا صفاری


4. تأثیر سم دیازینون بر روی فاکتورهای خونی ماهی قزل­ آلای رنگین­کمان (Oncorhynchus mykiss ر

دوره 7، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 99-106

محمد نوریان؛ هومن شجیعی؛ مجید محمدنژاد شموشکی