کلیدواژه‌ها = تحرک اسپرم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه تحرک اسپرم بر نتایج بارداری با روش تلقیح داخل رحمی اسپرم

دوره 11، شماره 3، بهار 1398، صفحه 63-69

الناز لک؛ فاطمه شاه ملاقمصری؛ کامران نصیرزاده؛ مهشید الهی