کلیدواژه‌ها = کپور معمولی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر عصاره الکلی حنا روی فاکتورهای خونی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 10، شماره 3، بهار 1397، صفحه 55-63

مرضیه محمدی؛ مژده چله مال دزفول نژاد؛ مهرزاد مصباح