کلیدواژه‌ها = تخمدان
بررسی اثرات مت آمفتامین بر روی ترکیبات کیسه آمنیوتیک در موش های باردار و تخمدان فرزندان آنها

دوره 14، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 195-206

10.22034/ascij.2022.1934666.1266

میلاد رضازاده؛ رامین حاجی خانی؛ غلامحسن واعظی؛ مریم بنانج


اثر محافظتی رویال ژل بر ناباروری حاصل از متوتروکسات در موش‌های ماده

دوره 12، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-12

آتیکه امین دوست؛ مونا فرهادی؛ پروین تراب زاده


بررسی اثر نانو سلنیوم بر اووژنز و تغییرات رحمی در موش بالغ نژاد NMRI

دوره 11، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 65-80

عاطفه شرفلی؛ نسیم حیاتی رودباری؛ کاظم پریور؛ پروانه مقامی


مطالعه اثر تجویز نانوذرات طلا بر ساختار بافت‌شناسی تخمدان موش صحرایی

دوره 10، شماره 1، آذر 1396، صفحه 61-68

خدیجه فتاحی؛ آرمان رستم زاد؛ سلمان سلطانی؛ رضا هوشمندفر


اثرات عصاره آبی گیاه اسطوخدوس (Lavendula officinalis) بر تخمدان موش ماده بالغ

دوره 9، شماره 4، شهریور 1396، صفحه 47-56

فاطمه سهیلی؛ پروین تراب زاده؛ مینا رمضانی


اثرات بذر کتان بر اووژنزو بافت تخمدانموش بالغ نژاد و NMRIدر شرایطIn vivoIn vitro

دوره 7، شماره 3، اردیبهشت 1394

معظمه خوش روش؛ نسیم حیاتی رودباری؛ مرجان صباغیان؛ کاظم پریور


بررسی چرخه اووژنز سوسمار سبز خزری در استان مازندران

دوره 7، شماره 3، اردیبهشت 1394

سید محمد کشاورز؛ ویدا حجتی؛ رضا بهنیافر


بررسی آناتومیکی و بافت شناسی تخمدان در مارمولک Cyrtopodion caspium

دوره 4، شماره 3، اردیبهشت 1391

ویدا حجتی؛ کاظم پریور؛ اسکندر رستگارپویانی؛ عبدالحسین شیروی


چرخه اووژنز در مار آبی Natrix natrix در استان مازندران

دوره 1، شماره 2، بهمن 1387

افشین فقیری؛ عبدالحسین شیروی؛ حاجی قلی کمی