کلیدواژه‌ها = فراوانی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی فراوانی و تراکم جمعیت لاسرتای کوهستانی (Eremias montanus) در ارتفاعات میدان میشان استان همدان

دوره 3، شماره 2، زمستان 1389

عماد رهبر؛ نصرالله رستگارپویانی؛ محمود کرمی؛ علیرضا محمدی