کلیدواژه‌ها = بیولوژی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی برخی از خصوصیات زیستی ماهیCapoeta fusca در خراسان جنوبی

دوره 4، شماره 3، بهار 1391

حامد استواری؛ هومن شجیعی؛ حاجی قلی کمی