کلیدواژه‌ها = دیابت
تعداد مقالات: 14
1. بررسی اثر آلفاپینن بر میزان قند خون و فاکتورهای لیپیدی در موش صحرایی دیابتی

دوره 14، شماره 3، فروردین 1401، صفحه 171-180

10.22034/ascij.2022.1910901.1188

مریم رفیعی راد؛ عبدالحسن دولاح؛ سمیرا گودرزی


4. بررسی اثر عصاره زغال اخته (Cornus mas) بر ترمیم زخم پوستی رت نر دیابتی نژاد ویستار

دوره 11، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 23-34

سارا الهوئی نظری؛ عبدالحسین شیروی؛ ویدا حجتی


5. تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی و سبوس گندم بر میزان قند خون زنان دیابتی شهرستان دامغان

دوره 10، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 13-21

زهرا اکبریان؛ طاهره باقرپور؛ نعمت اله نعمتی


7. تاثیر عصاره الکلی گل آذین درمنه بر روی ترمیم زخم های دیابتی رت های نر نژاد ویستار

دوره 10، شماره 3، اردیبهشت 1397، صفحه 87-93

فرشته هراسانی؛ غلامحسن واعظی؛ ویدا حجتی


11. بررسی اثر رسوراترولبر آسیب بیضه ­ای در رت­ های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسینر

دوره 7، شماره 3، اردیبهشت 1394

آزاده شریف خطیبی؛ عبدالحسین شیروی؛ حمید کلالیان مقدم


13. اثر آب انار بر برخی فاکتورهای هموگرام و وزن موش‌های صحرایی نر بالغ دیابتی شده

دوره 6، شماره 1، آبان 1392

سیدابراهیم حسینی؛ داود مهربانی؛ حمیدرضا قایدی