کلیدواژه‌ها = آرتمیا
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر سطوح مختلف شوری بر ویژگی های زیستی A. franciscana و parthenogenetic Artemia در شرایط آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 2، زمستان 1390

شیوا قنبری؛ سولماز حکیم زاده؛ رضا حیدری؛ رامین مناف فر


2. بررسی تأثیر ال- کارنیتین بر میزان رشد، درصد بقاء و بلوغ زودرس Artemia franciscana در شرایط آزمایشگاهی

دوره 3، شماره 4، تابستان 1390

یاسمن خامه چین؛ رامین مناف فر؛ امیر توکمه چی؛ ویدا حجتی؛ امید ملکی بالاجو


4. بررسی اثرات سطوح مختلف شدت نور بر پارامترهای تخم گشایی سیست آرتمیای دریاچه ارومیه

دوره 3، شماره 2، زمستان 1389

مهران مسلمی؛ عبدالغفار عبادی؛ عارف صادقی نیک؛ شهریار مهدی آبادی؛ سیدموسی حسینی