کلیدواژه‌ها = استرس اکسیداتیو
تعداد مقالات: 6
3. بررسی تغییرات شاخص های استرس اکسیداتیو و لیپیدی سرم به دنبال بیهوشی با پروپوفول در جوجه های گوشتی

دوره 13، شماره 2، زمستان 1399، صفحه 115-123

مریم کریمی دهکردی؛ مجید غلامی آهنگران؛ پردیس بنی مهدی


4. بررسی تاثیرکوآنزیم Q10 بر فعالیت های باروری، افسردگی و اضطراب در موش های نر

دوره 12، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 35-46

مریم شرفی چیه؛ رامین حاجی خانی؛ جلال صولتی؛ مریم خسروی


5. تاثیر همزمان فعالیت بدنی منظم و ویتامین D بر شاخص‌های آنتروپومتری و عملکرد ورزشی در رت های قرار گرفته در معرض آب اکسیژنه

دوره 10، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 1-12

محمدعلی آذربایجانی؛ نعیمه محسنی زاده؛ حمید نجفی پور؛ عباسعلی کشتکار؛ حسن متین همایی