کلیدواژه‌ها = زنجبیل
تعداد مقالات: 5
1. بررسی اثر HCG و عصاره زنجبیل بر رشد غدد جنسی و ضمیمه در رت نر نابالغ

دوره 12، شماره 4، تابستان 1399، صفحه 1-8

مژگان باقریان؛ اکبر کریمی؛ علی اصغر پیله وریان


2. تاثیر غلظت های مختلف عصاره هیدروالکلی زنجبیل بر پارامترهای بیولوژیک اسپرم در خروس گلپایگانی

دوره 12، شماره 4، تابستان 1399، صفحه 19-29

علیرضا پایمرد؛ بنفشه حیدری؛ مجید غلامی آهنگران


4. اثر عصاره هیدروالکلی زنجبیل (Zingiber officinal) بر اسپرماتوژنز و محور هورمونیهیپوفیز ـ گنادی در موش های سوری بالغ

دوره 2، شماره 3، بهار 1389

فاطمه رحمانیان؛ وحید حمایت خواه جهرمی؛ امیراشکان مهجور؛ حسین کارگر