کلیدواژه‌ها = پارکینسون
بررسی اثر کورکومین بر محافظت عصبی در مدل سلولی بیماری پارکینسون القاء شده با سم 6– هیدروکسی دوپامین

دوره 13، شماره 3، فروردین 1400، صفحه 1-13

مهدیه آذرشب؛ رامین حاجی خانی؛ مهدی رهنما؛ محمدرضا بیگدلی؛ جلال صولتی


بررسی اثر کوآنزیم Q10 بر محافظت عصبی و اختلالات حرکتی در مدل موشی بیماری پارکینسون القاء شده با 6– هیدروکسی دوپامین

دوره 11، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-12

مهدیه آذرشب؛ جلال صولتی؛ رامین حاجی خانی؛ مهدی رهنما؛ محمدرضا بیگدلی