کلیدواژه‌ها = بافت شناسی
تعداد مقالات: 8
1. مطالعه کالبدشناسی و بافت شناسی روده کوچک در اردک مسکوئی (Cairina moschata)

دوره 11، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 35-44

جلیل پورحاجی موتاب؛ سید رشید هاشمی


2. تأثیر کمپوست مصرفی قارچ دکمه‌ای و کود شیمیایی بر اندیس‌های بافت‌شناختی مری چند گونه از ماهیان پرورشی گرمابی

دوره 10، شماره 1، آذر 1396، صفحه 23-33

خالد روشنفکر؛ رحیم عبدی؛ محمدعلی سالاری علی آبادی؛ زهرا بصیر


3. مطالعه اثر تجویز نانوذرات طلا بر ساختار بافت‌شناسی تخمدان موش صحرایی

دوره 10، شماره 1، آذر 1396، صفحه 61-68

خدیجه فتاحی؛ آرمان رستم زاد؛ سلمان سلطانی؛ رضا هوشمندفر


5. بررسی اثرات بافتی داروی سیتالوپرام بر روی کلیه جنین موش صحرایی

دوره 6، شماره 1، آبان 1392

زینب محمدی؛ مهناز آذرنیا؛ عبدالحسین شیروی


7. بررسی آناتومیکی و بافت شناسی تخمدان در مارمولک Cyrtopodion caspium

دوره 4، شماره 3، اردیبهشت 1391

ویدا حجتی؛ کاظم پریور؛ اسکندر رستگارپویانی؛ عبدالحسین شیروی